Wywiad gospodarczy

Każda inwestycja to dla firmy ryzyko – wywiad gospodarczy ma na celu możliwie jak najbardziej je zmniejszyć oraz upewnić przedsiębiorcę w przekonaniu, że podejmuje słuszną i korzystną dla swojej firmy decyzję. Współpraca z kontrahentami może być korzystnym działaniem, ale również okazać się źródłem kłopotów.

Wywiad gospodarczy stanowi działanie podejmowane przez agencję detektywistyczną, który ma na cel weryfikację sytuacji gospodarczej konkretnej jednostki. Pozyskujemy, gromadzimy, analizujemy i przetwarzamy wszelkie informacje mające znaczenie gospodarcze dla naszego klienta.

  • Sprawdzamy wiarygodność obecnych i potencjalnych kontrahentów klienta.
  • Weryfikujemy ich dane.
  • Analizujemy ich strukturę organizacyjną.
  • Weryfikujemy sytuację prawną i stabilizację majątkową.
  • Badamy wypłacalność klienta.
  • Tworzymy plan odzyskiwania należności.

Inwestycja, współpraca oraz zmiana w kierunku poszerzenia grona klientów to działania, których celem jest przede wszystkim rozwój, większy zysk firmy i realizacja planów biznesowych. Nasza agencja detektywistyczna bada grunt, utwardza go, wskazuje właściwy kierunek i pomaga uniknąć błędów.

Obsługujemy firmy
i osoby fizyczne.

Szybko, skutecznie, dyskretnie. Bezpłatne konsultacje.

Pytanie do detektywa? Codziennie od 8.00 - 22.00.