Wywiad konkurencyjny

Wywiad konkurencyjny jest jednym z elementów badania rynku, który pozwala na podjęcie słusznych decyzji biznesowych, zmniejszając ryzyko nawiązania kłopotliwej współpracy i podjęcia się niekorzystnego w skutkach projektu. To pewnego rodzaju zabezpieczenie własnych interesów i bezpieczeństwo rozwoju opierającego się na świadomości wystąpienia ewentualnych zagrożeń ze strony konkurencji, ich mocnych stron i sposoby działania w biznesie. Wywiad konkurencyjny opiera się na gromadzeniu informacji o potencjalnych kontrahentach, partnerach biznesowych i innych podmiotów, z którymi nasz klient współpracuje lub planuje podjąć współpracę. Naszym celem jest ocena ich wiarygodności, ryzyka, jakie wynika z zawarcia ewentualnej umowy, a także autentyczności dokumentów, jakie zostały przez nich przedstawione.

CZYM JEST WYWIAD KONKURENCYJNY?

  • oceną wiarygodności potencjalnego klienta,
  • analizą powiązań kapitałowo-osobowych z innymi podmiotami gospodarczymi,
  • raportem na temat sytuacji finansowej i majątku potencjalnego kontrahenta,
  • oceną ryzyka wynikającą zawarcia umowy,
  • oceną autentyczności dokumentów przedstawionych przez kontrahenta,
  • wizją lokalną w miejscu pracy i zamieszkania kontrahenta,
  • wywiadem gospodarczym i jego analizą pod kątem rynkowym.

Zapraszamy do współpracy

Podczas wywiadu konkurencyjnego możliwe jest ponadto przeprowadzenie analizy powiązań kapitałowo-osobowych kontrahenta z innymi podmiotami i przedstawienie ich naszemu klientowi w formie przejrzystego raportu oraz wywiadu gospodarczego i jego analizy z uwzględnieniem sytuacji rynkowej.

Dzięki zebranym danym i informacjom klient może w pełni świadomie podjąć słuszną decyzję związaną z podpisaniem nowej umowy, współpracy z kontrahentami i realizacji projektu. Pomagamy jednocześnie uniknąć kłopotów, które mogą wpłynąć na sytuację finansową firmy i jej wizerunek, jak również dajemy szanse na rozwój we właściwym i korzystnym dla klienta kierunku. Jest to ponadto szansa na zebranie solidnych argumentów w rozmowach biznesowych, które pomagają wynegocjować korzystne warunki współpracy.

Działamy zgodnie z prawem i etyką praktyki biznesowej. Informacje o kontrahentach i dowody zdobywamy w sposób pełni legalny, pozyskujemy je z wiarygodnych źródeł.

Obsługujemy firmy
i osoby fizyczne.

Szybko, skutecznie, dyskretnie. Bezpłatne konsultacje.

Pytanie do detektywa? Codziennie od 8.00 - 22.00.